ŞİRKET Mİ KURMALI ŞAHIS İŞLETMESİ Mİ SORUSUNA VERGİ MATEMATEĞİ AÇISINDAN BAKIŞ

Yeni bir işe başlayan girişimcilerin, meslek mensuplarına en çok sorulan soruların başında “sizce şirket mi kurayım şahıs işletmesi mi, hangisinde daha az vergi öderim, hangisinin maliyeti en düşük ” soruları gelir. Aslında sermaye şirketi ya da şahıs işletmesi kurma sorusu geniş kapsamlı olup, başta 6183 sayılı amme alacakları kanunu, 6102 sayılı TTK kanunu, vergi kanunları […]

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında

02/08/2019 Tarih ve 30850 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre; 7186 Sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 90. Maddeye göre; Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması, Yurt içinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan[…..]