Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında

02/08/2019 Tarih ve 30850 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre;

7186 Sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 90. Maddeye göre;

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması,

Yurt içinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesi için son gün 31/12/2019.

İlgili tebliğe https://www.gib.gov.tr/node/139277 adresinden ulaşabilirsiniz.

LEAVE REPLY

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir