7186 sayılı Kanun uyarınca Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Duyuru

7186 sayılı Kanun uyarınca Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Duyuru 19 Temmuz 2019 tarihli ve mükerrer 30836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Kanunun 17’nci maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununa Geçici Madde 32 eklenmiştir. Eklenen bu Geçici Madde ile, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan […]

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birleştirilmesi Uygulaması Ertelendi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birleştirilmesi Uygulaması Ertelendi 27 Temmuz 2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulamasının başlangıcı 1 Ocak 2020 tarihine ertelenmiştir.  Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve[…..]