Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birleştirilmesi Uygulaması Ertelendi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birleştirilmesi Uygulaması Ertelendi 27 Temmuz 2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulamasının başlangıcı 1 Ocak 2020 tarihine ertelenmiştir.  Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve […]

Muhasebede hangi döviz kuru kullanılmalıdır ?

Muhasebesel İşlemlerde hangi döviz kurunun kullanılacağı her zaman tartışma konusu olmuştur. Aşağıda bu konuya ilişkin maliye bakanlığının verdiği bir mukteza bulunmaktadır. Muhasebesel işlemelerde aşağıdaki şekilde işlem yapılmasını tavsiye ederiz. GİB, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın, 02.01.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-280-6 sayılı Özelgesi. 1- Yurt içi firmalardan yapacağınız dövize endeksli mal alımlarına istinaden düzenlenen sözleşmede döviz kurunun[…..]

Her belgenin bir nüshasını saklıyor musunuz ?

YENİ TTK’nın 64 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; tacirlerin, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlü oldukları, belgelerin kopyasını sağlamayanların para cezasıyla cezalandırılacakları hüküm altına alınmıştır. Maddenin gerekçesinde ise ; “Belgeleme ve kaydın belgeye (evrak-ı müsbiteye)[…..]