Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında

02/08/2019 Tarih ve 30850 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre; 7186 Sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 90. Maddeye göre; Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması, Yurt içinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan […]