İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN TİCARET SİCİLİNCE RESEN TERKİNİ, İFLASI YOLUYLA KAPANAN VEYA TASFİYESİ SONUCU OLUŞAN ZARARIN VERGİSEL BOYUTU

08.07.2014 I.             GİRİŞ Günümüzde şirketler çeşitli gerekçeler ile başka şirketlere iştirak etmektedir. Fakat şirketler her zaman hedefledikleri amaçlara ulaşamayabilirler. Hedeflerine ulaşamayan şirketler doğal olarak iflas yada tasfiye olabilmektedir. İştirak edilen şirket, iflas yoluyla kapandığında veya tasfiye olduğunda iştirakçinin payı değersiz hale gelmektedir. İflas eden yada tasfiye olan iştiraklerdeki payların vergi matrahına etkisi ve iştirak hesaplarının […]

ŞİRKET Mİ KURMALI ŞAHIS İŞLETMESİ Mİ SORUSUNA VERGİ MATEMATEĞİ AÇISINDAN BAKIŞ

Yeni bir işe başlayan girişimcilerin, meslek mensuplarına en çok sorulan soruların başında “sizce şirket mi kurayım şahıs işletmesi mi, hangisinde daha az vergi öderim, hangisinin maliyeti en düşük ” soruları gelir. Aslında sermaye şirketi ya da şahıs işletmesi kurma sorusu geniş kapsamlı olup, başta 6183 sayılı amme alacakları kanunu, 6102 sayılı TTK kanunu, vergi kanunları[…..]

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında

02/08/2019 Tarih ve 30850 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre; 7186 Sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 90. Maddeye göre; Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması, Yurt içinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan[…..]

İstanbul İli İçin Katma Değer Vergisi, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre İstanbul ili için Ağustos Ayı KDV, Muhtasar ve Damga vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı. İlgili duyuruda; ”İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle; İstanbul ilindeki mükellefler tarafından 26 Eylül 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri[…..]

7186 sayılı Kanun uyarınca Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Duyuru

7186 sayılı Kanun uyarınca Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Duyuru 19 Temmuz 2019 tarihli ve mükerrer 30836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Kanunun 17’nci maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununa Geçici Madde 32 eklenmiştir. Eklenen bu Geçici Madde ile, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan[…..]

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birleştirilmesi Uygulaması Ertelendi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birleştirilmesi Uygulaması Ertelendi 27 Temmuz 2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulamasının başlangıcı 1 Ocak 2020 tarihine ertelenmiştir.  Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve[…..]